70 88 77 582 w 34
napisz sms o tresci WNIOSEK n nr 7393

Urząd skarbowy Chociwel

Kredyty bez zaświadczenia najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Urząd skarbowy Chociwel

Odsetki podatkowe - czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku – Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, jest organizowanie podatków. Ale nie wystarczy jedynie zapłacić daniny do dobrego urzędu. Trzeba ja też umieścić w wygodnym momencie. Na nierzetelnych płatników czekają bowiem odsetki podatkowe. Od kiedy są one naliczane a ile wynoszą?

Urząd skarbowy Węgorzyno

Naliczanie odsetek podatkowych podejmuje się z wczesnego dnia w zwłoki w cenach. To toż cenie wobec urzędu skarbowego wymieniają się w tzw. zaległości podatkowe. Określeniem tym oznacza się niezapłacony w momencie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku, a dodatkowo niewykazaną i złożoną nadpłatę/zwrot daniny. Urząd skarbowy Węgorzyno

zobacz również Społem wiadomości

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w zapłacie podatku?

 

Jak zarobić na taniejącej ropie?

Reklama

 

Odsetki od zaległości podatkowych nie są rzeczą stałą. Ich wielkość zależna jest z trzech czynników, czyli:

kwoty zaległości podatkowych,
ilości dni opóźnienia,
wysokości stopy odsetkowej za zwłokę.

Razem z Ustawą podatkową (art. 56-56b) wobec dłużnika zastosowane mogą być dwie stawki odsetek podatkowych:

podstawowa – która ma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardzkiego. Stopa ta ustalana jest przepisami NP. W 2020 roku wynosi ona 8%.
obniżona – wynosi 50% zaś stanowi kierowana w stałych warunkach, np. kiedy zaległości podatkowe powstały po 1 stycznia 2017 roku. Urząd skarbowy Węgorzyno

Fiskus ulgowo potraktować może tylko dłużników, którzy:

1. Złożyli prawnie skuteczną korektę informacji w momencie 6 miesięcy z upływu terminu złożenia właściwej (pierwotnej) deklaracji,

2. Zobowiązali się do spłaty odsetek od zaległości podatkowych w momencie 7 dni z złożenia korekty.

Zastosowanie niższej ceny, nawet przy spełnieniu powyższych warunków wyklucza natomiast złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o:

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zakończeniu kontroli podatkowej;
wszczęciu kontroli celno-skarbowej lub prac sprawdzających.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Obliczenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej musi przygotować sam podatki. Urząd Finansowy nie poinformuje o ich wysokości, co dobrze – nie będzie się o nie upominać, np. wysyłając monity. Oznacza to, że niezapłacone podatki będą z jakimś dniem generować jeszcze to ogromniejszą cenę.

W sensu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych należy zastosować wzór: (Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz, gdzie:

Kz to liczba zaległości,
Ld to kwota dnia opóźnienia
S to stopa odsetek za zwłokę
On więc odsetki naliczone
Onz to odsetki naliczone zaokrąglone

Jak mieć z kalkulatora odsetek podatkowych?

Prostszym środkiem na wysokości odsetek karnych jest zastosowanie z kalkulatora odsetek podatkowych. Istnieje owo urządzenie, które ułatwi w szybkim obliczeniu zaległości za podatek, zaliczkę, ratę. Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie odsetek według stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Aby poznać wysokość odsetek do kalkulatora, trzeba wpisać kwotę zobowiązania, moment jego płatności, deklarowany termin uregulowania zobowiązania, obowiązująca stawka odsetek karnych. Wynik przez urządzenie jest kierowany automatycznie, nie trzeba temuż dokonywać żadnych obliczeń. Urząd skarbowy Węgorzyno

zobacz również Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.