70 88 77 582 w 34
napisz sms o tresci WNIOSEK n nr 7393

Muzykoterapia Gryfino

Kredyty bez zaświadczenia najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Muzykoterapia Gryfino

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzyka jest motywatorem, który sprawia, że uczniowie chętniej oddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i etap ich głośności jest przydatny i przyjemni – przechodzimy do działania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Kołobrzeg

Ta nowoczesna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki środek zastosować tę strategię w działalności z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze wyższą sławą napawa się muzykoterapia, która pomaga uczniu w odkrywaniu świata. Terapia muzyką jest drinkom z faktów terapii kompleksowej będącej na planu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Kołobrzeg

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to sytuacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i zestawiający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, cechem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii dawane w działalności z uczniu z niepełnosprawnością

Jedną z form oddziaływania terapeutycznego w działalności z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w dziale słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Ważną pozycję w terminie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w obszarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić montowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Kołobrzeg

W roli terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo skutecznym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Kołobrzeg

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.